فرم درخواست تعیین وقت ملاقات مردمی با ریاست دانشگاه

در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و با هدف بررسی و پاسخگویی به مشکلات و درخواست های مردمی در حوزه های مختلف بهداشتی ، درمانی ، آموزشی ، دارویی ، دانشجویی ، هیات علمی و ... مراجعان می توانند مستقیما با دکتر شهرام صیادی سرپرست دانشگاه دیدار داشته باشند و از نزدیک مشکلات و درخواست های خود را مطرح کنند. 
گفتنی است ملاقات های مردمی رئیس دانشگاه هر سه شنبه با تعیین وقت قبلی امکان پذیر می باشد.

 

1- جهت درخواست تعیین وقت فرم زیر را تکمیل نمایید (کد پیگیری که در انتهای ثبت درخواست نمایش داده می شود را جهت پیگیری درخواست خود، حفظ نمایید.)

 

ثبت درخواست

 

2- از طریق لینک ذیل می توانید درخواست خود را پیگیری و وقت تعیین شده را مشاهده نمایید:

 

پیگیری درخواست و مشاهده وقت تعیین شده

 

 


 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0